Your position: MediStart > News > News-nn > 31. juli 2015 – Rabatt ved tidlig booking: Sikre deg en studieplassjanse for høsten 2015 nå!
scroll down

06.02.2015 | 31. juli 2015 – Rabatt ved tidlig booking: Sikre deg en studieplassjanse for høsten 2015 nå!

Benytt sjansen din for vintersemesteret 2015/16: Gi MediStart oppdraget innen 31. juli 2015 og du vil få mulighet til gratis deltakelse på opptaksprøven og -intervjuer som organiseres av MediStart i Norge, Sverige og Tyskland. Rabatten for tidlig booking gjelder for søkere som ønsker å studere fagene medisin, odontologi og veterinærmedisin.

Her finner du ytterligere informasjoner.

Cookies are used on this website. Further information on cookies and on data protection can be found in the privacy policy.
Please accept the use of cookies. Consent